Chor. Fev 21st, 2024


Хусусан мактабларда ташкил этилаётган дурадгорлик устахоналарига малакали мутахасcислар жалб этилиб, бу ерда тайёрланган маҳсулотлар ҳаридорларга етказиб берилмоқда.