Thu. Jun 20th, 2024

Qo‘qon shahrida tungi xizmatga jalb qilingan xizmatlar xodimlariga kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, huquqbuzarlik va jinoyatlar profilaktikasi bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi.