Fri. Dec 1st, 2023

– 2018 yilda – 12.4 ming dona ko‘chat ekilgan;
– 2019 yilda – 15 ming dona ko‘chat ekilgan;
– 2020 yilda – 383 ming dona ekilgan;
– 2021 yilda- 574 ming dona ko‘chat ekilgan;
– 2022 yilda – 757 ming dona ko‘chat ekilgan;
– 2023 yilda – 429 ming dona bahor mavsumida ekilgan.