Fri. May 24th, 2024

Ayni paytda Prezidentimizning tashabbuslari bilan Qo‘qondagi maktablarda tashkil etilayotgan kasb-hunar ustaxonalarida, o‘spirin qizlarning, ayniqsa tikuvchilik sohasiga qiziqishi katta bo‘lmoqda.

Bu yerda o‘rgatilayotgan hunarlarga mehnat bozorida talab yuqori bo‘lishi bilan bir qatorda, qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashda ham muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.