Fri. Jun 14th, 2024

Xususan, asfal’tlash ishlari “Rayxon” mahallasi hududidagi ko‘chada ham olib borilmoqda.