Sat. Apr 20th, 2024

Qabulga kelgan fuqarolar e’tiboriga og‘ir ijtimoiy holatga tushib qolgan, nogironligi bo‘lishiga qaramay turli sohalarda mehnat qilib daromad topayotgan fuqarolar haqidagi videolar havola etilmoqda.

Tushkun kayfiyatga kelib qolgan aholini ruxlantirish, boqimandalik dunyoqarashiga barxam berish, o‘z-o‘ziga ishonch va bunyodkorlik tuyg‘ularini shakllantirishga qaratilgan innovasiya qabulga kelgan fuqarolar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.