Wed. Jun 26th, 2024

Marufjon Usmonov topshiriqlar ijrosini o‘rganib, moliya bo‘limiga markazga qorovul shtatini ajratish, markazini qo‘riqlash xizmati tasarrufiga topshirish yuzasidan ko‘rsatmalar berdi.

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazi o‘quv dasturini sohadagi tajribali mutaxasislar, psixologlar va olimlar tomonidan qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha vazifalar belgilab berildi.