Sat. Apr 20th, 2024

Qo‘qon shahrida o‘tkazilgan madaniy tadbirlar Hind va O‘zbek xalqlari madaniyati bir biriga juda ham o‘xshashligini namoyon etdi.