Shan. May 25th, 2024

Хусусан, дўппидўз Гулнозахон Ҳолмелиева фестивальда ажойиб санъати билан нафақат ҳамюртларимиз балки хорижий меҳмонларни ҳам лол қолдириш истагида ноёб дўппилар тайёрламоқда.